Нашето злато са пчелите

 

ПРЕДПАЗВАЙ, ЗА ДА НЕ ЛЕКУВАШ!

 

ПРЕДПАЗВАЙ, ЗА ДА НЕ ЛЕКУВАШ!

Д-р Георге Добре


Вароатозата е паразитно, трудно за лекуване, заболяване (паразитозa) на Apis cerana и Apis mellifera, което причинява значителни икономически загуби.

Причините за това явление са урбанизацията на околната среда, ин     тензивното използване на земеделските земи и тяхната химическа   обработка, разширяването на обрaботваемата площ, намаляването на биоразнообразието, подвижното пчеларство и т.н. Всичко това e довело до намаляване ефективността на традиционните методи, използвани досега в борба срещу вароатозата. Медоносната пчела (apis mellifera) не е в състояние да поддържа хомеостатичния баланс (хомеостаза) и да се справи с паразитните агресори, които стават все по-резистентни към използваните срещу тях акарициди.

Поради всички тези причини, съществено значение имат и веществата за лекуване на вароатозата. Те трябва да бъдат колкото е възможно по-малко агресивни към пчелите. Начините за справяне с акара трябва да бъдат ориентирани към алтернативни „био” методи, и чрез съчетаването им с технологични средства. Пчелите трябва да бъдат стимулирани, за активната борба с този паразит.

На пазара се предлага цяла гама от различни митициди. В много случаи повечето от тях са вече с остаряла формула. Остатъчни количества от тези ветеринарномедицински продукти попадат често в пчелните продукти, освен това създават споменатата вече по-горе резистентност на паразитите към тях. Понякога те са токсични за пчеларя и поради това при употребата им трябва да вземат сериозни предпазни мерки, като защитно облекло, очила и други специални съоръжения.

Предозирането на тези препарати, в много случаи, става опасно за пчелите. Нещо повече, много от тези препарати могат да се прилагат само в активния сезон, а на други ефикасността им зависи от външната температура, вида на кошера и силата на пчелното семейството.

При големите пчелини, където пчеларят е принуден да търси възможно най-простите и най-ефикасни методи, избора на лекарствен продукт е от същественото значение. Тук ще имат предимство лекарства лесни за употреба, които изискват минимален брой приложения. При избора им трябва да се наблегне както на максималната ефективност, така и на съставките им, с цел предпазване на пчелните продукти от замърсяване. Продължителната употреба на синтетични акарициди, както и остатъците им в пчелните продукти, са обект на строги ограничения. Подобно на антибиотици, инсектициди и пестициди, тяхното ниво в пчелните продукти е контролирано.

Борбата срещу вароатозата и свързаните с нея заболявания се извършва в световен мащаб. Прилага се в програмите на Европейския съюз, както и в Националната програма по пчеларство (НПП), реализира във всяка една от страните членки на ЕС.

BeeVital HiveClean е продукт, произведен от компанията BeeVital GmbH.- Австрия, разрешен за продажба и разпространение в над 15 държави.

ФОРМА

HiveClean се продава в различни видове разфасовки: бутилки от 500 мл, дози за еднократна употреба от 15 мл и туби, към които се предлага дозатор от същият производител. Предлага се и контролна (лепкава) хартия за улов на акарите, която се поставя на дъното на кошера.

СЪСТАВ

Освен натуралeн прополисов разтвор и етерични масла, съставът на BeeVital HiveClean включва три основни органични киселини, използвани в борбата срещу вароатоза (оксалова, мравчена и лимонена). Всички те са стабилизирани в захарен разтвор. Затова BeeVital HiveClean е биологичен препарат и се препоръчва за био пчеларство от CERES GmbH, Германия.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Жизненият цикъл на акара се припокрива с този на пчелите и поради това всяка външна намеса, която въздейства на тези системи може да бъде от полза при борбата срещу вароатозата. BeeVital HiveClean постига това, благодарение на въздействието върху акара и върху пчелите. При акара препаратът влияе на неговите обонятелни и вкусови хеморецепторите като по този начин той променя поведението си. Докато при медоносните пчели, се активира естествената способност за самопочистванe (анг. grooming). Правилното използван BeeVital HiveClean няма никакво негативно влияние върху пчелите, пилото или майката.

Високият противопаразитен ефект на HiveClean се дължи на комбинираните му съставки. Всяка една от тях е вече позната в борбата срещу вароатоза, но ефективността им поотделно е по-малка от 90%. Комбинацията на тези компоненти, намалява количественият принос на всеки от тях в състава на BeeVital HiveClean. По този начин се понижава количеството на активните вещества приложени в кошера.

След провеждане на многобройни проучвания е установено, чe HiveClean (приложен в съответствие с инструкциите) не замърсява пчелните продукти, не предизвиква устойчивост на паразитите Varroa destructor към него и повишава ефикасността на лечението до 100%. Чрез промяна на основните характеристики на микроклимата в пчелните семейства, паразитите се дезориентират и напускат техните гостоприемници - пчелите. Последните наблюдения показват, че след третиране с BeeVital HiveClean пчелите стават по-спокойни и активират естественият си инстинкт за самопочистване. Убитите (нахапани) от пчелите акари, могат да бъдат забелязани на дъното на кошера върху контролна (лепкава) хартия, където умират.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА HIVE CLEAN

В таблица 1 са отбелязани основните характеристики на BeeVital HiveClean в 5 звезди, като всяка от тях е символ за качество. Този 5 звезден знак присъства на етикета на продукта.

КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА BEEVITAL HIVECLEAN

Препаратът BeeVital HiveClean се използва главно в края на лятото (в началото на есента), когато пчелното семейство се подготвя за зимуване. Kъсна есен или началото на зимата, след отглеждане на последното пило.

Превантивни (вторични) третирания. Hive Clean се прилага в периода от месец февруари до април, когато пчелно семейство активно набавя многобройно пило за началото на новия сезон и по време на активния сезон (май-август), в случай че популацията на акара се увеличи.

За контролни (диагностични)цели, когато се забелязва регресия в развитието на пчелното семейство: За да се определи точниният стадий на на болестта, диагностиката извършена в пчелина, трябва да бъде допълнена с детайлни изследвания, проведени в лаборатория, тъй като клиничните признаци на вароатозата са видими в напреднал стадий на заразяване. Факторите определящи този стадий са: биологичните особености на акара, периодичността на неговия жизнен цикъл и степента на промяна на колонията. След установяване на тези фактори се определя подходящо лечение.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА HIVECLEAN

За да се постигнат резултати с BeeVital HiveClean, трябва стриктно да се спазват инструкците на производителя. Само по този начин популацията на акара ще намалее до минимуми и пчеларят ще поддържа силни и високопродуктивни пчелните семейства.

Преди употреба продуктът трябва да се затопли до телесна температура и да се разклати енергично. В зависимост от силата на пчелното семейство и броят на междурамията заети с пчели, дозата за един кошер (7-8 междурамия) е около 15 мл BeeVital Hive Clean. Разтвора се впръсква директно върху пчелите, обикновено в средата на кошера, където пилото е най-многобройно. След първото третиране действието на препарата трае 8 дни. Паразитите падат на дъното на кошера в продължение на няколко дни, в зависимост от степента на заразяване.

При наличие на запечатано пило в кошера е необходимо да се извърши по-интензивно лечение, което се състои от 3 продължителни приложения (на всеки 7 дни), с 15 мл HiveClean. Това се прави с цел да се обхване пълният жизнен цикъл на акара. За по-лесно приложение през активния сезон, когато пчелното семейство е многобройно, се премахва восъка от горната част на рамките. Рамките които не са покрити с пчели, трябва да бъдат свалени. При висока външна температура, третирането се прилага в късния следобед, когато всичките пчели са в кошера. Избягва се прилагане при малобройни пчелни семейства, преди да се разбере причината за отслабване на колонията.

Според изискванията на ЕС за качеството на пчелните продукти, става ясно, че успехът в борбата срещу Varroa зависи до голяма степен от информираността на самият пчелар за модерните стратегии за контрол на вредителите. 

Контакти

ГолдънБии ООД

8600 гр.Ямбол п.к.55;
ул. Обходен път Север №7

Тел: +359 884 800 886

На разположение 6 дни в седмицата, от 9 до 18 часа.

Google + Facebook Twitter LinkedIn
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с
Условията за ползване и Политиката за поверителност.