Нашето злато са пчелите

 

Пчелното семейство - като един цял организъм

Пчелното семейство трябва да се разглежда като един организъм, а не като сбор от пчелни индивиди

 

Пчеларят, наблюдавайки пчелното семейство не трябва да забравя, че неговите действия трябва да са насочени към целия организъм, а не  към отделни пчелни единици. Преди  да се предприеме третиране, следва да се оцени силата на семейството и да се постави прогноза за неговите възможни реакции. В зависимост от резултата на тази оценка (прогноза) трябва да се реши дали начинът  за лекуване  на тази колония е подходящ. Ако тя е много слаба - може да се съедини с друга или ако тя е много силна, да се намали нейния обем. Пчелите прехвърлени от опаразитената колония са източник на понатъшна инфекция. Те не могат да  задоволят своите индивидуални или колективни потребности, вследствие на което умират.

 

БОРБА СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА С ПОМОЩТА НА BEEVITAL HIVECLEAN„

Д-р Георге Добре

Контакти

ГолдънБии ООД

8600 гр.Ямбол п.к.55;
ул. Обходен път Север №7

Тел: +359 884 800 886

На разположение 6 дни в седмицата, от 10 до 18 часа.

Google + Facebook Twitter LinkedIn
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с
Условията за ползване и Политиката за поверителност.