Нашето злато са пчелите

 

VarroMed® 555ml

VarroMed® 555ml

КатегорияBeeVital VarroMed®


Каталожен №: VM001

VarroMed® 555ml

BeeVital

VarroMed® е първият в ЕС регистриран медицински продукт за пчели, одобрен от Европейската комисия.

Този иновативен продукт се предлага в бутилка от 555 ml с интегрирана дюза за приложение и практична скала за лесно дозиране.

VarroMed® е продукт готов за употреба и съдържа само натурални съставки в комбинация с две активни субстанции мравчена киселина и оксаловат киселина дихидрат. 

Как се използва VarroMed?

VarroMed® се напръсква върху самите пчели в заетите от тях пространства в плодника на кошера. Дозата се коригира според големината на колонията. VarroMed е предназначен за използване като част от интегрирана програма за контрол на акари вароа, която включва и други техники. Може да се прилага или като третиране с единична доза в периода без пило (зимно третиране), или когато има пило (пролетно или есенно третиране), което обикновено изисква неколкократно третиране. Третирането трябва да се извърши в късния следобед или вечерта, когато е по-малко вероятно за пчелите да летят.

За допълнителна информация вижте листовката.

Как действа VarroMed?

Начинът на действие на оксаловата киселина и мравчената киселина не е добре известен. Смята се, че активното действие на оксаловата киселина върху акарите се дължи на киселинността на лекарството. Смята се, че мравчената киселина убива акарите вароа като блокира способността на клетките им да генерират енергия; възможно е също да действа върху нервните клетки на акарите.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

VarroMed® дразни кожата и очите. Трябва да се избягва контакт с кожата, очите и лигавиците (влажните повърхности на тялото, като устната лигавица). При случайно разливане върху кожата засегнатите области трябва незабавно да се измият с течаща вода. При случайно попадане в окото (очите) незабавно измийте окото (очите) с чиста течаща вода в продължение на 10 минути.

Децата не трябва да влизат в контакт с VarroMed.

Случайното поглъщане може да причини неблагоприятни реакции.

По време на третиране трябва да се носят защитно облекло, киселиноустойчиви ръкавици и очила. Силно замърсените дрехи трябва да се сменят веднага и да се изперат преди повторна употреба.

Хора, които са свръхчувствителни (алергични) към мравчена киселина или оксалова киселина, трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт с повишено внимание.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на ветеринарномедицинския продукт.

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на храни?

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицински продукт, преди медът да може да бъде използван за консумация от хора.

Карентният срок за мед от медоносни пчели, третирани с VarroMed, е нула дни, което означава, че не е необходим период на изчакване.

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 30 дни.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активни субстанции:

Всеки ml съдържа:

Formic acid 5 mg

Oxalic acid dihydrate 44 mg (еквивалентни на 31,42 mg oxalic acid)

Bид и състав на първичната опаковка

Картонена кутия, съдържаща HDPE бутилка с капкомер (LDPE) и завинтваща се капачка (със запечатваща пломба). Бутилката има разграфена скала за дозиране.

Кутия, съдържаща 1 бутилка от 555 ml дисперсия.

Допълнителна информация за VarroMed:

На 02/02/2017 Европейската комисия издава лиценз за употреба на VarroMed, валидно в ЕС.

Защо VarroMed е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че ползите от VarroMed® са по-големи от рисковете и препоръча VarroMed да бъде лицензиран за употреба в ЕС. Органично пчеларство: Притежава одобрение от Европейската комисия за биологично пчеларство, отговарящо на стандартите за устойчивост. Одобрен за органично пчеларство според EC/Regal, VarroMed® може да се похвали с 0-дневен карентен период, гарантиращ чистотата на меда. Неговата гъвкавост блести с възможностите за третиране през пролетта, късното лято/есента и зимата, независимо дали има пило или не. Употребата през ранна пролет помага за предотвратяване на критични нива на акари.


 

 

Цена: 57,00 лв

Поръчайте VarroMed® 555ml

Брой:
+ -
 
 
 

Контакти

ГолдънБии ООД

8600 гр.Ямбол п.к.55;
ул. Обходен път Север №7

Тел: +359 884 800 886

На разположение 6 дни в седмицата, от 9 до 18 часа.

Google + Facebook Twitter LinkedIn
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с
Условията за ползване и Политиката за поверителност.