Нашето злато са пчелите

 

BeeVital VarroMed®

 VarroMed® е вписан към одобрени препарати  - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО на ДФЗ.

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани - ФЛ, ЮЛ и сдружения на пчелари, регистрирани по ЗЮЛНЦ, отглеждащи пчелни семейства под ветеринарно-медицински контрол.

НОВА УСТОЙЧИВA КОМБИНАЦИЯ

VarroMed® е първият в ЕС регистриран медицински продукт, одобрен от Европейската комисия.

Този иновативен продукт се предлага в бутилка от 555 ml с интегрирана дюза за приложение и практична скала за лесно дозиране.

VarroMed® е продукт готов за употреба и съдържа само натурални съставки в комбинация с две активни субстанции мравчена киселина и оксаловат киселина дихидрат. Препаратът е с 0-дневен карентен срок

и е подходящ за биологично пчеларство.

VarroMed® е предназначен за лечение на вароатоза в колонии на медоносни пчели през пролетта, края на лятото / есента и зимата - в пчелни семейства със и без пило.

Продуктът е изработен специално за медоносни пчели, готов, лесен

и бърз за прилагане.

Ефективността на VarroMed® е проучена при полеви изследвания в европейски страни с различен климат — и континентален, и средиземноморски. На всяко място 20 тестови групи са сравнени с 12 контролни групи. Групите са третирани през зимата (без пило) и през пролетта и есента (с пило), като включват колонии с различна големина (5000 до 30 000 пчели) и с различна степен на заразяване.Смъртността

на акарите вароа и на медоносните пчели беше наблюдавана два пъти седмично в продължение на 4 седмици по време на третирането до седмицата след него.

VarroMed® се предлага без лекарско предписание във всички държави

от ЕС.

Преди употреба прочетете листовката с информация за рискове и странични ефекти и се консултирайте с вашия ветеринарен лекар или фармацевт.

 

 

 


Контакти

ГолдънБии ООД

8600 гр.Ямбол п.к.55;
ул. Обходен път Север №7

Тел: +359 884 800 886

На разположение 6 дни в седмицата, от 9 до 18 часа.

Google + Facebook Twitter LinkedIn
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с
Условията за ползване и Политиката за поверителност.